Skip to main content

Q10012_0005

Text

betiske Hormon, og derved formindskes Oples- som PH-Værdien er for lav, kan den hæves ved
ningens Virksomhed. Den Hastighed, med hvil- Tilsæetning af et Alkali, bedst Natriumhydroxyd,
ken det hormonhold ...

Rights Information

For rights and reproduction information please contact digitalinitiatives@library.utoronto.ca